Prezentowane tu zbiory z zakresu technik bezpieczeństwa pochodzą przede wszystkim z naszych kolekcji. Gromadzone były głównie przez Pana Marka Różyckiego, pomysłodawcę muzeum, na co dzień specjalistę ds. bezpieczeństwa, w toku jego działalności zawodowej. Pojawiają się tutaj także pozyskane już w czasie działalności muzeum zasoby. Do tego dochodzą również zdigitalizowane przez nas eksponaty znajdujące się w innych archiwach, muzeach, bibliotekach, miejscach pamięci czy u osób prywatnych. Naszym celem jest umieścić tutaj całość naszych zbiorów. Będą one dodawane sukcesywnie.

    BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU

    BEZPIECZEŃSTWO PRACY

    BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE 

    OBRONA CYWILNA

    BIBLIOTEKA

     INNE