Nowe wydawnictwo i-muzeum.pl

PRZEPIS ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKÓW Z 1799 ROKU

Z niekłamaną przyjemnością prezentujemy kolejne wydawnictwo powstałe w ramach Internetowego Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy. Po najstarszym znalezionym przepisie regulującym przewóz towarów niebezpiecznych możemy przekazać Państwu edykt związany z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego. Jego bezpośrednia treść obejmuje przepisy budowlane, jednak zarówno cel i jak i planowany skutek są związane z przeciwdziałaniem pożarom. Zgodnie z zasadą, iż lepiej jest zapobiegać niż gasić edykt wprowadza wymagania dla właścicieli i użytkowników nieruchomości zmieniające układ budynków. Przepis jest szczególny, gdyż stanowi dowód na koegzystencję dwóch narodowości na terenach Prus Wschodnich. W pruskim dzienniku ustaw z 1799 roku poza tekstem niemieckim umieszczono polskie brzmienie przepisu. Ale to nie wszystko. Akt jest interesujący jeszcze z jednego powodu. Prawodawca określa w nim zasady ekonomiczne dla nowego ładu w miejscowościach narażonych na pożary. Edykt jest zatem kompleksowy i był zrozumiały dla wszystkich mieszkańców terenu dla którego został wprowadzony. W wydawnictwie opublikowano faksymile oryginału oraz polską wersję z zachowaniem oryginalnej pisowni.