Zespół pracowników i współpracowników muzeum posiada doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych oraz badaniach terenowych. Nasi eksperci zdobywali doświadczenie między innymi w archiwach IPN. Możemy zaproponować unikatową możliwość poszukiwania dokumentacji związanej z Państwa przodkami. Nasze doświadczenie pokazuje, ze możliwym jest dotarcie do przodków co najmniej w XVII wieku.

Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.
Interaktywne Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy.
43-190 Mikołów Rybnicka 43
tel. 6072684978
mail: muzeum@towary-niebezpieczne.pl