Zaczęło się od znalezionej paczki fotografii z lat 60-tych XX wieku, które były podstawą dla plakatów promujących BHP. Podjęta została decyzja, by wrócić do starych praktyk. Pomysł zrodził się w głowie Marka Różyckiego – redaktora kwartalnika Towary Niebezpieczne, a na co dzień doradcy ds BHP, PPOŻ i w zakresie towarów niebezpiecznych.

Postanowiliśmy zabezpieczyć dziedzictwo związane z wszelkimi technikami bezpieczeństwa. Przez dziesiątki lat ta dziedzina życia zmieniała się w niezwykle szybkim tempie i wytworzyła ogromną ilość artefaktów, ale nikt nie zabiegał o ich zebranie i ocalenie. Chcemy owo dziedzictwo zaprezentować w nieco innej formie niż zwykłe muzea. Naszą główną platformą prezentacji zbiorów ma być Internet.

W związku z tym Interaktywne Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy zwraca się z prośbą do wszelkich instytucji, firm i osób prywatnych posiadających dokumentacje, dokumenty kartograficzne, materiały szkoleniowe, książki, katalogi, opracowania naukowe, zdjęcia, plakaty, znaki, tablice, odznaki itp. dotyczące interesujących nas dziedzin:

  • Bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
  • Bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  • Obrony cywilnej

Chcemy poprzez działalność naszego muzeum zabezpieczyć, skatalogować, opisać i udostępnić zainteresowanym wszelkie materiały dotyczące technik bezpieczeństwa. Prosimy zatem o możliwość dostępu do nich lub przekazania ich do naszego muzeum.