Podstawowe wiadomości z dziedziny gazownictwa

Tytuł: Podstawowe wiadomości z dziedziny gazownictwa, ratownictwa zatrutych gazami bojowemi i uszczelniania mieszkań.

Autor: Fr. Tokarski

Wydawnictwo: Drukarnia „POLSKA” w Częstochowie

Wydanie: Częstochowa, 1931

Opis: 31 stron.

Książka dostępna w czytelni, w siedzibie muzeum.