Zbiór rozporządzeń policyjno-ogniowych

Tytuł: Zbiór rozporządzeń policyjno-ogniowych.
Przepisów, statutów i regulaminów dla urzędów komunalnych i straży pożarnych w województwie poznańskim

Autor: Wojewódzki Związek Straży Pożarnych w Poznaniu

Wydawnictwo: –

Wydanie: Poznań, 1925

Opis: 127 stron,

Książka dostępna w czytelni, w siedzibie muzeum.