Przepisy dla pogotowia przeciwgazowego

Tytuł: Przepisy dla pogotowia przeciwgazowego (odkażającego) na Polskich Kolejach Państwowych

Autor: Polskie Koleje Państwowe

Wydawnictwo: Ministerstwo Komunikacji

Wydanie: Warszawa, 1931

Opis: 63 stron, zdjęcia

Książka dostępna w czytelni, w siedzibie muzeum.