Charakterystyczne wymiary najczęściej używanych pojazdów samochodowych

Opis: Charakterystyczne wymiary najczęściej używanych pojazdów samochodowych

*odnosi się do wysokości kabiny kierowcy. Najwyższa dozwolona wysokość ponad ziemię pojazdu z ładunkiem wynosi 4 m.

Data: 1954

Kraj pochodzenia: Polska

Miejsce przechowywania: IMTB Mikołów

Pozyskane: Marek Różycki

Zespół: Zasady eksploatacji w transporcie samochodowym. Tadeusz Sokołowski

Sygnatura: 02_Z_01TRD_eksam_53