„Chemia jako zagrożenie” – MBP Chrzanów filia Południe

Tym razem nasza wystawa „Chemia jako zagrożenie” jest dostępna do obejrzenia w bibliotekach chrzanowskich. W pierwszej kolejności można oglądać ją w fili Chrzanów-Południe, w dniach 16 lipca – 30 sierpnia 2018. Zapraszamy!